+36-20-229-0653 info@paloc-sobarlang.hu

Házirend

Házirend

A Sóbarlang igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet.
A sóbarlangban 20-22 C fok van, ennek megfelelő öltözék szükséges.
A belépőjegy/bérlet megváltásával a Házirend rendelkezéseit a Sóbarlang Vendégei önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Sóbarlang kizárólag rendeltetésének megfelelően használható. A Sóbarlang szolgáltató területeire belépni csak érvényes alkalmi jeggyel vagy bérlettel lehet. A bérleteket nem áll módunkban meghosszabbítani, kérjük vásárláskor vegyék figyelembe. A bérletek a vásárlástól számított fél évig használhatóak fel.
A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.
Iskoláskor (7év) alatti gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat a helyiségben!
A Sóbarlang szolgáltatásait fertőző betegségben szenvedő vendégeink saját és környezetük védelmének érdekében a betegség teljes gyógyulásáig nem vehetik igénybe.
Egy alkalom 50 perces sóterápiát jelent, ettől csak a külön programok esetén térhetünk el. A kezelések egész órákban kezdődnek. A szolgáltatás kezdő időpontjára késedelemmel érkező vendég, a szolgáltatást az eredeti időpont szerinti befejezési ideig használhatja.
A BARLANGBAN UTCAI CIPŐVEL, PAPUCCSAL BENT TARTÓZKODNI SZIGORÚAN TILOS!!! KÖTELEZŐ A VÁLTÓPAPUCS, ZOKNI, VAGY LÁBZSÁK HASZNÁLATA!
Kérjük, figyeljenek a rendre, tisztaságra. Sóbarlang tiszta és allergén-mentes levegőjének megőrzése érdekében, kérjük a parfümök és egyéb illatosítók használatának mellőzését. A Sóbarlangba játékot bevinni és onnan kihozni tilos! Étel és ital fogyasztása, a dohányzás szigorúan tilos!
Kérjük a fegyelmezett viselkedést a Sóbarlang nyugodt légkörének megőrzése érdekében!
A Sóbarlangba beépített só étkezésre nem alkalmas, kérjük vigyázzanak, hogy a só ne kerüljön szembe, szájba.

Ha a vendég sóbarlang sóját szándékosan vagy gondatlanul szennyezi és ezért le kell zárni, illetve annak sóját le kell cserélni vagy a helységet ki kell fertőtleníteni stb., úgy annak költségét és ezen felül a sóbarlang használatának kieséséből eredő bevételkiesést, illetve egyéb kárt a vendég köteles megtéríteni.
A Sóbarlang területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek – a recepción – köteles késedelem nélkül jelezni.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:
Mentők: (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107
Ált. segélyhívó (bármely esetben) 112

A házirend be nem tartása vagy figyelmen kívül hagyása a szolgáltatásból való azonnali kizárást vonja maga után. A Sóbarlangban történő bármiféle rendbontás, tárgyak eltulajdonítása minden esetben rendőrségi feljelentést von maga után. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

Szíves megértését köszönjük!

Kellemes kikapcsolódást kívánunk!

Üzenj Nekünk!

6 + 11 =